Ag Teagasc in DC

Fáilte Roimh Mhúinteoirí!

Múinteoirí Gaeilge, Bí Linn!

An bhfuil suim agat Gaeilge a theagasc anseo in Washington DC? Bíonn fáilte i gcónaí roimh mhúinteoirí Gaeilge sa príomhcathair – bí i dteagmháil linn!

Dualgais an Róil:


Rang foirmiúil a reachtáil go seachtainiúil, ar leibhéal a mbeadh ar aon leis an Teastas Sóisearach agus ar aghaidh.

Meetup‘ a reachtáil sa chathair gach coicís. Anseo, tugtar deis d’fhoghlaimeoirí as gach rang teacht agus labhairt le chéile ag imeachtaí sóisialta, cur i gcás dul chuig cluiche, iarsmalann, cluichí boird a imirt nó ag babhláil sa chathair.

Cáilíochtaí Riachtanacha:
– Gaeilge labhartha d’ardchaighdeán,
– Scileanna láidre idirphearsanta agus sna meáin shóisialta chun foireann d’fhoghlaimeoirí sa cheantar a chomhordú,
– Níl taithí múinteoireachta riachtanach, ach bheadh sé ina chuidiú.

Conas iarratas a dhéanamh:
Tá fáilte roimh aon iarratasóir dul i dteagmháil linn ag am ar bith i rith na bliana; cuir litir iarratais mar aon le CV chuig info[at]LetsLearnIrish.com. Bí ‘Ag Teagasc in DC’ luaite san ábhar agat. Míle buíochas!