TEG A2 Language Examination in Washington DC

Tá an-áthas ar Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad agus Let’s Learn Irish! a bheith ag obair le chéile chun ionad scrúdaithe do Theastas Eorpach na Gaeilge (TEG) a bhunú in Washington D.C.! Leis an gcomhoibriú seo beidh muid in ann an scrúdú comhrá TEG A2 a chur ar fáil anseo sa phríomhchathair ar 19 Bealtaine 2018. Cuireann córas TEG sraith scrúduithe agus cáilíochtaí ar fáil do fhoghlaimeoirí fásta chun a gcumas sa Ghaeilge a dheimhniú.

Tabhair faoi deara gurb é an 16 Márta 2018 an spriocdháta le haghaidh iarratais. Ba cheart go mbeadh íocaíochtaí agus sonraí clárúchain a bheith déanta ar líne faoin dáta seo chun d’áit a chinntiú. Táimid ag iarraidh cuidiú le scaifte maith cur isteach ar an scrúdú, agus mar sin tá spreagadh beag againn do na mic léinn: nuair a chláraíonn tú don scrúdú TEG A2, seol do litir deimhnithe chugainn ina dhiaidh, agus seolfaidh muid dearbhán $30 duit le húsáid ar ár ranganna am ar bith! Tá foirm iarratais TEG le líonadh isteach anseo agus tá scrúduithe samplacha A2 le feiceáil anseo agus anseo.

Mar fhreagra ar Ceist 18, ‘Cár chuala tú faoi scrúduithe TEG?’, is fearr leat ‘Let’s Learn Irish’ a lua ansin ionas go mbeidh a fhios ag foireann pleanála TEG. Mar fhreagraí ar Ceist 20, roghnaigh ‘An scrúdú cainte amháin – A2 – Washington DC’. Má tá deacrachtaí agat nó má tá cúnamh uait leis an gcóras clárúchain, ná bíodh drograll ort teagmháil a dhéanamh linn nó le TEG. Leanann ranganna ullmhúcháin don TEG A2 ar aghaidh in Friendship Heights leis an Ard Rang gach Céadaoin – má tá suim agat páirt a ghlacadh, cuir teachtaireacht chugainn.

Lárionad na Gaeilge, Maynooth University and Let’s Learn Irish! are delighted to be working together to establish the first ever Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) exam centre in Washington D.C.! With this collaboration we will be able to offer the Bonnleibhéal 2 (A2) oral examination in the nation’s capital on May 19th, 2018. The TEG framework provides a series of general Irish language proficiency examinations and qualifications for adult learners of Irish which give candidates an opportunity to show their ability in the Irish language.

Please note that the deadline for registration is March 16th, 2018. All payments and registration details should be completed online before this date or your place on the exam will not be secured. We want to encourage advanced students to work towards this test, and thus we have a small incentive for every DC student: when you register for the A2 TEG exam, send us your confirmation email and we will send you a voucher for $30 for use with our classes! The application form for TEG exams is here, and you can view sample A2 oral exams here and here.

For Question 18, ‘Cár chuala tú faoi scrúduithe TEG?’ (Where did you hear about TEG exams?), please answer ‘Let’s Learn Irish’ so that TEG will know where to schedule your exam. For answers to Ceist 20, select ‘An scrúdú cainte amháin – A2 – Washington DC’. If you have any difficulties registering, don’t hesitate to contact us or TEG. Preparation classes for TEG A2 continue in Friendship Heights with the Ard Rang every Wednesday – if you are interested in joining, message us.

Download our January 2018 announcement here: TEG agus Let’s Learn Irish