An Scéal Iontais in Éirinn

Join Dr. Ailbhe Nic Giolla Chomhaill for a unique presentation on ‘tales of wonder’ from the oral Irish tradition. Entirely in Irish, this workshop is most suitable for upper intermediate and advanced learners.

Seánra é an scéal iontais atá seanbhunaithe i dtraidisiún béil na hÉireann, agus a raibh an-mheas ag scéalaithe na tíre seo air le fada an lá. Tá na scéalta seo fréamhaithe go dlúth san fhantaisíocht, agus díríonn a bplota go minic ar aistear a thugann an laoch ón ghnáthshaol go dtí an domhan osnádúrtha, áit a gcastar cuiditheoirí draíochtacha agus námhaid scáfara air. Bíonn dúshlán ollmhór le cur i gcrích ag an laoch sa limistéar osréalaíoch seo sular féidir leis nó léi filleadh ar an bhaile, bean óg álainn a phósadh, agus saol sócúlach a bheith aige ón am sin amach. Pléifear cúlra an chineál scéil seo sa cheardlann, agus díreofar ar chúpla sampla den scéal iontais i dtraidisiún béil na Gaeltachta.

Wonder tales are well-established in the oral tradition of Ireland, and have been highly regarded by Irish storytellers for a long time. These stories are rooted in fantasy, and often focus on a journey that takes the hero from ordinary life to the supernatural world, where they encounter magical helpers and frightful enemies. The hero has a huge challenge to complete in this surreal area before they can return home, marry a beautiful young woman, and live a luxurious life from then on. The background to this type of story will be discussed in the workshop, and we will focus on a few examples of the wonder story in the oral tradition of the Gaeltacht.

Is léachtóir le Gaeilge í Ailbhe i Scoil na Gaeilge, an Bhéarla, agus na Cumarsáide in Ollscoil Luimnigh. Bhain sí PhD sa Nua-Ghaeilge amach in Ollscoil na Gaillimhe sa bhliain 2018. Baineann a taighde dochtúireachta le traidisiún na scéalaíochta i nDúiche Sheoigheach, contaetha na Gaillimhe agus Mhaigh Eo. D’fhoilsigh Leabhar Breac a leabhar ‘An Chaora Ghlas agus Scéalta Eile as Seanadh Farracháin‘, sa bhliain 2016.

A recording of this workshop will be available at a later date for Subscribers, via our Archive.

Costas:
$10 (free for Students and Subscribers – see your course notifications for details). Register for upcoming Cúrsaí here.

Dáta:
Saturday, November 18th, via Zoom.
11 – 12:20pm PT (Los Angeles)
2 – 3:20pm ET (New York)
7 – 8:20pm (Dublin).

Dáta/Date

Nov 18 2023
Expired!

Am/Time (ET)

2:00 pm - 3:20 pm

Costas/Cost

$10.00

Suíomh/Location

Online
Catagóir/Category
QR Code

Responses