Ó Bhéarla go Gaeilge: Irish Translation Workshop

Join Tomás Ó Maolalaidh for an interactive, bilingual workshop, as he guides us through the process of translating a text from English to Irish!

Déanfar scagadh ar ghnéithe den aistriúchán agus de chúrsaí gramadaí sa cheardlann seo. Díreofar ar bhuntéacs gearr as Béarla agus pléifear cuid de na dúshláin a bhaineann leis an téacs sin a aistriú go Gaeilge ar bhealach nádúrtha. Déanfar plé ar cheisteanna gramadaí, ceisteanna tearmaíochta, ceisteanna canúna agus ceisteanna comhréire sa cheardlann. Táthar ag súil le go mbeidh rannpháirteachas an lucht freastail ina ghné thábhachtach den cheardlann agus beidh cur agus cúiteamh ann faoi roinnt de na féidearthachtaí i dtaobh aistriú cuid de na frásaí/téarmaí sa téacs.

Is léachtóir le haistriúchán agus le foclóireacht é Tomás Ó Maolalaidh, atá ag obair le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in Ollscoil na Gaillimhe ó 2008 i leith. Is iad na réimsí spéise is mó atá aige ná an fhoclóireacht, an téarmeolaíocht, an t-aistriúchán liteartha, canúintí agus gramadach na Gaeilge, agus scileanna sealbhaithe teanga i measc daoine óga.

Aspects of translation and grammar will be analysed in this workshop. The focus will be on a short source text in English, and we will discuss some of the challenges of translating such pieces into Irish in a natural way. Grammatical questions, terminology questions, dialectical questions and syntax questions will all be discussed in the workshop. Student participation will be an important aspect of the workshop, and there will be discussion about the potential translations of the phrases/terms in the text.

Tomás Ó Maolalaidh is a lecturer in translation and lexicography, and he has been working with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, at the University of Galway, since 2008. His main areas of interest are vocabulary, terminology, literary translation, Irish dialects and grammar, and language acquisition skills among young people.

A recording of this workshop will be available afterwards for Subscribers, via our Cartlann (Archive).

Costas:
$10 (free for Students and Subscribers – see your course notifications for details). Register for upcoming Cúrsaí here.

Dáta:
Saturday, October 21st, via Zoom.
11 – 12:20pm PT (Los Angeles)
2 – 3:20pm ET (New York)
7 – 8:20pm (Dublin).

Dáta/Date

Oct 21 2023
Expired!

Am/Time (ET)

2:00 pm - 3:20 pm

Costas/Cost

$10.00

Suíomh/Location

Online
Catagóir/Category
QR Code

Responses