Nollaig Shona – Competition Time!

[English version below]

Nollaig Shona agus athbhliain faoi shéan agus faoi mhaise daoibh!

Agus muid ag druidim i dtreo dheireadh na bliana, teastaíonn uainn ár mbuíochas a ghabháil le gach duine a chuidigh linn i rith 2013. Bliain ar leith a bhí ann do Let’s Learn Irish; ina measc ár n-imeachtaí, chuir muid tús lenár Seomra Cíbir don Gramadach 101/102, an grúpa MeetUp, oícheanta scannáin, Seachtain na Gaeilge DC agus Naughty Irish Night! Lean muid ar aghaidh lenár ranganna saor in aisce in Alexandria agus DC. Rinneamar athdhearadh suntasach ar ár suíomh idirlíne, agus thosaigh múinteoir nua linn! Chomh maith, bhí leathanta agus oicheanta ag Ambasáid na hÉireann againn, agus bhí an-rath orthu. Anuas ar achan rud, bhuail RTE isteach linn i rith na bliana agus bhí ár bhfoghlaimeoirí Gaeilge le cloisteáil in achan chearn den tír dúchais! Le buíochas a ghabháil leat as tacú linn i rith na bliana, tá comórtas beag againn…

**

Merry Christmas and Happy New Year!

As the year draws to a close, we would like to take this opportunity to thank everyone who helped us in 2013. This has been a very special year for Let’s Learn Irish; among the many activities this year, we started our ‘Cyber Classroom’ for our grammar courses, a MeetUp group, movie nights, Irish Week in DC and Naughty Irish Night! We continued our free classes, with introductory days and theme nights in DC and Alexandria. We redesigned our website and we also had a new teacher come onboard! There were also two highly successful days at the Irish Embassy. On top of all this, national broadcaster RTE paid us a visit, and our hard-working students were heard speaking ‘Gaeilge’ across the Irish airwaves!

Comórtas Coole Swan!
Comórtas Coole Swan!

As a thank you to all our students and múinteoirí for their hard work in 2013, we have teamed up with our friends at Coole Swan in Co. Meath! We are giving away a free 700ml bottle of exquisite Coole Swan Irish cream liqueur, as well as some tasty Coole Swan treats, to THREE lucky entrants! To be in with a chance to win this exclusive prize, simply contact us by 5.00pm on Tuesday, 31st December 2013. Entrants must be over 21 years of age. Please include your name, postal address, phone number and answer the following question:

How many students studied with Let’s Learn Irish in 2013?

A) 50

B) 100

C) over 200 students!

All correct answers will be entered into a draw, with the lucky winners receiving their Coole Swan prize in early January 2014! Go raibh maith agaibh, agus ádh mór / Thanks again, and good luck!!

Upcoming Rang 1 (Beginner), Rang 2 (Intermediate) and Ard Rang courses begin Jan 7 – for more details, click here. Our next 1-Day Introductory and Intermediate Intensives are scheduled for April 2014.

Related Articles