Gaeilge Guy

Gaeilge Guy

Scéal Gaeilge Guy

Tagann sé, imíonn sé… aon áit atá Gaeilge le labhairt, bíonn sé ann…ag troid in aghaidh an Bhéarla agus ag cothú na Gaeilge… a ainm? Gaeilge Guy!

Gaeilge Guy’s Story

He comes, he goes…wherever Irish is spoken, he’s there…confronting English and cultivating Irish…his name? Gaeilge Guy!