Olga Whelan

Olga Whelan

Scéal Olga

D’fhoghlaim Olga Uí Fhaoláin a cuid Ghaeilge sa Rúis agus chuir sí feabhas uirthi i gColáiste na Tríonóide i mBÁC agus i gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Chaith sí tamall i nGaeltachtaí Chonamara agus Chiarraí. Tá suim mhór ag Olga i dteangacha agus gach rud a bhaineann leo. Is breá léi taisteal chomh maith – tá cuairt tugtha aici ar breis is 20 tír!

Olga’s Story

Olga Whelan learned Irish in Russia and improved it in Trinity College Dublin and in University College Cork. She spent a while in the Gaeltachts of Connemara and Kerry. Olga has a great interest in languages and everything that has to do with them. She also loves travelling – she has visited more than 20 countries!