TAR AG OBAIR LINN!

Ar mhaith leat an Ghaeilge a chur chun cinn
Let’s Learn Irish ag cuidiú le foghlaimeoirí in Washington DC agus ar fud na cruinne ó 2009.
Más spéis leatsa an Ghaeilge a chothú sa chomhphobal idirnáisiúnta, bí i dteagmháil linn!

Riachtanach:
– Gaeilge d’ardchaighdeán, idir labhartha agus scríofa.
– Taithí múinteoireachta le foghlaimeoirí fásta.
– Scileanna láidre idirphearsanta agus teicneolaíochta.

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 3 files.
Ceangal do CV anseo, le do thoil.
lets-learn-irish