10 Irish Verbs in the Future Tense

In this video, Múinteoir Alanagh gives us 10 examples of simple sentences in the Future Tense in Irish. Learn these phrases to further enhance your Irish conversation skills!

10 Irish Verbs in the Future Tense

1. I will be at home tomorrow. – Beidh mé sa bhaile amárach.

2. I will see you soon. – Feicfidh mé go luath tú.

3. You will say something. – Déarfaidh tú rud éicint.

4. You will open the shop tomorrow. – Osclóidh tú an siopa amárach.

5. He will come home later. – Tiocfaidh sé abhaile níos deireanaí.

6. He will go out with his friends. – Rachaidh sé amach lena chairde.

7. She will drink a glass of milk. – Ólfaidh sí gloine bainne.

8. She will begin practising more often. – Tosóidh sí ag cleachtadh níos minice.

9. We will play games together. – Imreoimid cluichí le chéile.

10. They will leave in a few minutes. – Fágfaidh siad i gcúpla nóiméad.

Learning these examples, as well as watching our videos of Irish verbs from the Past and Present Tense, will greatly enhance your ability to have a basic conversation with someone in Irish!

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles