Local Amenities in Irish

Imagine you’re having a simple conversation in Irish, and you want to talk about where you live! In this video lesson we’ll focus on typical amenities in an Irish town. You can use these same terms when describing your own village, town or city.

Local Amenities in Irish

Listen to these words and trying saying them out loud…

The post office – Oifig an phoist
A church or a temple – Séipéal nó teampall
Schools – Scoileanna
Nurseries – Naíonraí
Primary schools – Bunscoileanna
Secondary schools – Meánscoileanna
Community colleges – Coláistí pobail
The town centre – Lár an bhaile
The local museum – An iarsmalann áitiúil
A park or parks – Páirc nó páirceanna
Swimming pool – Linn snámha
Football field – Páirc pheile
Fitness centre – Ionad aclaíochta
Golf course – Cúrsa gailf
The cinema – An phictiúrlann
The theatre – An amharclann
The shopping centre – An ionad siopadóireachta
A restaurant or restaurants – Bialann nó bialanna
A pub or pubs – Teach tábhairne nó tithe tábhairne
The tourist office – An oifig thurasóireachta
Walking on the greenway. – Ag siúl ar an mbóthar glas.
Cycling on the bicycle path. – Ag rothaíocht ar an raon rothaíochta.

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles