Cúrsaí Oideachais: Education

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Cúrsaí Oideachais

(Education)

Focail / Words

Accounting – Cuntasaíocht
Art – Ealaín
Ban – Cosc
Biology – Bitheolaíocht
Boring – Leadránach/Leamh
Bríomhar – Energetic
Broadband – Banda leathan
Business Organisation – Eagrú gnó
Business/commerce – Tráchtáil
Chemistry – Ceimic
Clever – Cliste
College – Coláiste
Complicated – Casta
Computers – Ríomhairí
Dedicated – Díograiseach
Different – Difriúil
Difficult – Deacair
Drawing – Líníocht –
Easy – Éasca
Eight subjects – Ocht n-ábhar
English – Béarla
Enjoyable – Taitneamhach
Finishes – Críochnaíonn
French – Fraincis
Geography – Tíreolaíocht
German – Gearmáinis
High school – Ardscoil
History – Stair
Home Economics – Eacnamaíocht Bhaile
Intelligent – Éirimiúil
Interesting – Spéisiúil
Irish – Gaeilge

Language – Teanga
Maths – Matamaitic
Metalwork – Miotalóireacht
Modern – Nua-aimseartha
Music – Ceol
Nine subjects – Naoi n-ábhar
Old-fashioned – Seanaimseartha
PE – Corpoideachas
Physics – Fisic
Primary school – Bunscoil
Religion – Creideamh
School facilities – Áiseanna scoile
School rules – Rialacha scoile
School subjects – Ábhair scoile
School uniform – Culaith scoile
School uniform – Éide scoile
School website – Suíomh idirlíon na scoile
Secondary school – Meánscoil/Iar-bhunscoil
Seven subjects – Seacht n-ábhar
Six subjects – Sé ábhar
Spanish – Spáinnis
Starts – Tosaíonn
Strict – Dian
Students – Daltaí
Students/scholars – Scoláire
Teacher – Múinteoir
Teachers – Múinteoirí
Ten subjects – Deich n-ábhar
The internet – An t-idirlíon
The school day – An lá scoile
University – Ollscoil
Woodwork – Adhmadóireacht

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles

Celebrate Irish-American Heritage Month!

March is an exciting month! It signals the beginning of Seachtain na Gaeilge. New 7-week Courses begin March 4th. A song workshop with renowned sean-nós singer Lillis Ó Laoire takes place March 16th, Tasc An Lae activities run on Instagram March 11-17, and we have an in-person language workshop in Washington DC on March 24th