Na Meáin Shóisialta: Social Media

Irish vocabulary for Topaic na Seachtaine 'Na Meáin Chumarsáide' (The Media).

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Na Meáin Shóisialta

(Social Media)

Focail / Words

Body image – Íomhá choirp
Bored – Dúbh dóite
Business – Gnó
Campaign – Feachtas
Filter – Scagaire
Follow – Lean
Follower – Leantóir
Friend – Cara
Hashtag – Haischlib
Influencer – Tionchaire
Link – Nasc
Meme – Méim
Message – Teachtaireacht
Network – Líonra
News feed – Fotha nuachta
Notification – Fógra
Password – Pasfhocal

Photo – Grianghraf
Platform – Ardán
Post – Postáil
Pressure – Brú
Private – Príobháideach
Profile – Próifíl
Public – Poiblí
Tweet – Tvuít / Giolc
Share – Roinn
Selfie – Féinín

Skill – Scil
Story – Scéal
Subscription – Liostáil
Tag – Clib
Trending – Ag treochtáil
Video – Físeán

Frásaí / Phrases

Peer pressure – Piarbhrú

It causes me stress – Cuireann sé strus orm

I like their vlogs – Is maith liom vlaganna s’acu

I like that page – Is maith liom an leathanch sin

Are you on social media? – An bhfuil tú ar na meáin shóisialta?

I’ll send you a friend request – Cuirfidh mé cuireadh chun cairdeas chugat!

I’m obsessed with online shopping – Tá mé gafa le siopadóireacht ar líne

That’s the talk of the town at the moment – Tá sin go mór i mbéal an phobail faoi láthair

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles

10 Places to Visit in the Gaeltacht

Whether you’re looking to use your Irish in real life or simply want to explore the most traditional parts of Ireland, a visit to a Gaeltacht should be on your agenda. To help you out, here’s our list of 10 must-see places in the Gaeltacht, each unique in its own way. To make it simpler, we’ve grouped them by counties.