An Athbhliain: The New Year

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

An Athbhliain

(The New Year)

Focail / Words

attending a party – freastal ar cóisir
countdown – comhaireamh síos
counting down – ag comhaireamh síos
fireworks – tinte ealaíne
kiss – póg
to kiss somebody – póg a thabhairt do dhuine
the New Year – an Athbhliain, an Bhliain Úr
New Year’s blessings/wishes – beannachtaí na hAthbhliana

New Year’s Day – Lá Caille, Lá na Bliana Úire
New Year’s Eve – Oíche Chinn Bliana, Oíche na Seanbhliana
New Year’s party – cóisir na hAthbhliana
New Year’s resolution – rún na hAthbhliana
a quiet night at home – oíche shocair sa bhaile
a wild party – cóisir chraiceáilte

Frásaí / Phrases

Do you have any New Year’s resolutions? – An bhfuil aon rúin agat don athbhliain?

Happy New Year! – Athbhliain faoi mhaise!

Happy New Year to you! – Beannachtaí na hAthbhliana ort! 

I attended a New Year’s party – D’fhreastail mé ar cóisir na hAthbhliana

I’ll see you in the New Year – Feicfidh mé san bhliain úr thú

It will happen in the New Year – Tarlóidh sé san Athbhliain

We are waiting until the New Year – Táimid ag fanacht go dtí an bhliain úr

Did you kiss somebody on the stroke of midnight? – Ar thug tú phóg do dhuine éigin ar bhuille an mheán oíche?

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles