An Teaghlach: The Household

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

An Teaghlach

(The Household)

Focail / Words

Aunt – Aintín
Brother – Deartháir
Cousin – Col ceathrair
Daughter – Iníon
Father – Athair
Grandad – Daideo
Granddaughter – Gariníon
Grandfather – Seanathair
Grandmother – Seanmháthair
Grandparent – Seantuismitheoir
Grandson – Garmhac
Granny – Mamó
Great Grandfather – Sin-seanathair
Great Grandmother – Sin- seanmháthair
Husband – Fear céile

Mother – Máthair
Nephew – Nia
Niece – Neacht
Parent – Tuismitheoir
Sister – Deirfiúr
Son – Mac
Stepbrother – Leasdeartháir
Stepdaughter – Leasiníon
Stepfather – Leasathair
Stepmother – Leasmháthair
Stepsister – Leasdeirfiúr
Stepson – Leasmhac
The family – An Chlann
Uncle – Uncail
Wife – Bean chéile

Frásaí / Phrases

Tell me about your family – Inis dom faoi do theaghlach

How many are in your family? – Cé mhéad duine atá i do theaghlach?

Do you have children? – An bhfuil clann/páistí agat?

I have children – Tá clann/páistí agam

I don’t have children – Níl clann/páistí agam

How many children do you have? – Cé mhéad páiste atá agat?

How many brothers do you have? – Cé mhéad deartháir atá agat?

How many sisters do you have? – Cé mhéad deirfiúr atá agat?

How many sisters and brothers do you have? – Cé mhéad deirfiúr agus deartháir atá agat?

I am an only child – Is páiste aonair mé

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles