Caitheamh Aimsire: Pastimes

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Caitheamh Aimsire

(Pastimes/Hobbies) 

Focail / Words

art – ealaín
baking – bácáil
board game – cluiche cláir
ceardaíocht – crafting
chess – ficheall
cinema – pictiúrlann
cooking – cócaireacht
course – cúrsa
creativity – cruthaitheacht
dancing – damhsa
drama – drámaíocht
drawing – tarraingt
exercise/fitness – aclaíocht
films/filmmaking – scannánaíocht
fixing work (DIY) – obair dheisiúcháin
game – cluiche
health – sláinte

léann – education/learning
listen – éist
martial art – ealaín mhíleata
music – ceol
painting – péinteáil
play (game) – imir
play (musical) – seinn
practice/repetition – cleachtadh
reading – léitheoireacht
to relax – scíth a ligean
sport – spórt
swimming – snámh
theatre – amharclann
video game – cluiche ríomhaire
walking – siúl
work around the house – obair timpeall an tí
workout/working out – traenáil (choirp)
writing – scríbhneoireacht

Frásaí / Phrases

I do – Déanaim

I read poetry – Bím ag léamh filíochta

I write short stories – Bím ag scríobh gearrscéalta

I draw to unwind – Bím ag tarraingt chun mo scíth a ligean

I love baking – Is aoibhinn liom an bhácáil

Carbonara is my favourite thing to prepare – Pasta carbonara an rud is fearr liom a ullmhú

I exercise – Déanaim aclaíocht

I work out – Déanaim traenáil choirp

What is your favourite board game? – Cén cluiche cláir is fearr leat?

I like to make things – Is maith liom rudaí a dhéanamh

I love learning – Tá dúil agam don léann

I have a project going at the moment – Tá tionscnamh ar bun agam faoi láthair

I hope to – Táim ag súil

I have been doing it a long time – Táim á dhéanamh le fada/Nílim a dhéanamh le fada

I have to spend more time on – Caithfidh mé níos mó ama a chaitheamh ar

I play the drums – Seinnim na drumaí

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles