Contaetha na hÉireann: Counties of Ireland

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Contaetha na hÉireann

(Counties of Ireland)

Focail / Words

Co. Antrim – Contae Aontroma
Co. Armagh – Contae Ard Mhacha
Co. Carlow – Contae Cheatharlach
Co. Cavan – Contae an Chabháin
Co. Clare – Contae an Chláir
Co. Cork – Contae Chorcaí
Co. Derry – Contae Dhoire
Co. Donegal – Contae Dhún na nGall
Co. Down – Contae an Dúin
Co. Dublin – Contae Átha Cliath
Co. Fermanagh – Contae Fhear Manach
Co. Galway – Contae na Gaillimhe
Co. Kerry – Contae Chiarraí
Co. Kildare – Contae Chill Dara
Co. Kilkenny – Contae Chill Chainnigh
Co. Laois – Contae Laoise

Co. Leitrim – Contae Liatroma
Co. Limerick – Contae Luimnigh
Co. Longfort – Contae an Longfoirt
Co. Louth – Contae Lú
Co. Mayo – Conta Mhaigh Eo
Co. Meath – Contae na Mí
Co. Monaghan – Contae Mhuineacháin
Co. Offaly – Contae Uíbh Fhailí
Co. Roscommon – Contae Ros Comáin
Co. Sligo – Contae Shligigh
Co. Tipperary – Contae Thiobraid Árann
Co. Tyrone – Contae Thír Eoghain
Co. Waterford – Contae Phort Láirge
Co. Westmeath – Contae na hIarmhí
Co. Wexford – Contae Loch Garman
Co. Wicklow – Contae Chill Mhantáin

Frásaí / Phrases

The north of the county – Tuaisceart an chontae

She comes from County Clare – Is as Contae an Chláir í

In the neighbouring counties – Sna contaetha in aice láimhe

The commercial centre of the county – Lárionad tráchtála an chontae

They were transplanted to County Down – Aistríodh go Contae an Dúin iad

The largest area of forest in the county – An t-achar foraoise is mó sa chontae

The first time he donned the county jersey – An chéad uair a chaith sé geansaí an chontae

Parts of the county are being isolated from services – Tá codanna den chontae á scoitheadh ó sheirbhísí

They crossed the Boyne and into County Meath – Chuaigh siad trasna na Bóinne agus isteach go Contae na Mí

The Shannon begins in County Cavan – Éiríonn an tSionainn i gContae an Chabháin/Tá foinse na Sionainne i gContae an Chabháin

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles