Oíche Shamhna: Hallowe’en

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Oíche Shamhna

(Hallowe’en)

Focail / Words

Barm brack – Báirín breac
Bat – Sciathán leathair
Bonfire – Tine chnámh
Candy – Milseáin
Candy apple – Úll taifí
Coffin – Cónra
Colcannon – Cál ceannan
Costume – Culaith
Decorations – Maisiúcháin
Devil – Diabhal
Ghost – Taibhse
Graveyard – Reilig
Haunted – Cráite
Haunted House – Teach taibhsí
Hobgoblin – Bobodha

Horror movies – Scannáin uafáis
Mask – Masc
Pooka – Púca
Pumpkin – Puimcín
Puppet – Puipéad
Ring – Fáinne
Skeleton – Cnámharlach
Tomb – Tuama
Trick or Treat – Bob nó Bia
Turnip – Tornapa
Vampire – Súmaire
Wig – Bréagfholt
Witch – Cailleach
Wizard – Draoi

Frásaí / Phrases

Happy Hallowe’en to you all! – Oíche Shamhna Shona!

I have a witch hat on – Tá hata callaí orm

I long for Hallowe’en to come – Is fada liom go dtiocfaidh Oíche Shamhna

I will be dressing as ____ – Beidh mé ag gléasadh mar ____

They put white sheets on them as ghosts – Cuireann siad bráillíní bána orthu mar phúca

What will you be dressing up as on Hallowe’en? – Ceard a bheidh tú ag gléasadh suas mar d’Oíche Shamhna?

I bought a ridiculous Hallowe’en rig-out – Cheannaigh mé feisteas amaideach faoi choinne Oíche Shamhna

There is a strong custom in the cities to light a large bonfire on Hallowe’en – Tá nós láidir sna catharacha tine chnámha mhór a lasadh ar Oiche Shamhna

The children are dressed as ghosts and other strange characters – Bíonn na páistí gléasta mar thaibhsí agus carachtair aisteacha eile

Children go from house to house knocking on the doors and the people of the house give them sweets, nuts and fruit – Téann páistí ó theach go teach ag buladh ar na doirse agus tugann lucht na dtithe milseáin, cnónna agus torthaí dóibh

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles