Taisteal Laethúil: Daily Travel

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Taisteal Laethúil

(Daily Travel)

Focail / Words

arrive – tar, sroich
bike – rothar

bus – bus

car – carr
come – tar

commute – an turas chun na hoibre

drive – tiomáin

early – luath/go moch

fast – tapa

fee – táille

go – téigh

journey – turas

late – déanach/mall

leave – fág

long – fada


public transport – iompar poiblí
quick – sciobtha

ride (on) – taistil ar

road – bóthar

set off – imigh

short – gearr (distance)
short – gairid (timespan)
slow – mall

street – sráid

destination – ceann scríbe
tram – tram

train – traein

walk – siúil

way – slí

Frásaí / Phrases

I don’t care – Is cuma liom

I don’t mind – Ní miste liom

I do be looking out the window – Bím ag féachaint amach an fhuinneog

I don’t like driving – Ní maith liom an tiomáint / Ní thaitníonn an tiomáint liom

I have a long commute – Bíonn turas fada chun na hoibre agam

I have a long journey today – Tá turas fada romham inniu

I like driving – Is maith liom an tiomáint / Taitníonn an tiomáint liom

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles