Member Profile: Bairbre Ruiz

Bairbre Ruiz, Foghlaimeoir na Gaeilge

Bairbre Ruiz hails from New York State. She started off with an interest in learning Scots Gaelic, as she’s a fan of the Outlander book series. However, Bairbre found it hard to find learning resources in the US, and so she switched to learning Irish as she found it much easier to learn.

Bairbre notes: “I have some Irish heritage in my background, but it’s the language itself, the challenge, the fun way words get put together that keep me here. I love the teachers at Let’s Learn Irish and the class curriculum and all the extras that come with belonging to this community“.

Cé Thusa?

Ainm/Name: Bairbre Ruiz

Áit/Location: Nua Eabhrac, Na Stáit Aontaithe (USA)

Leibhéal/Level:
A2 Elementary

Ról sa Chomhphobal/Role in the Community:
Foghlaimeoir/Learner

Slí Beatha/Occupation:
Altra, ar scoir anois

Am ag foghlaim Gaeilge/Time learning Irish:
Ó Mheán Fomhair 2018

Caithimh Aimseartha/Hobbies:
Ag cócaireacht, ag garraíodóireacht, ag léamh, ag súgradh le mo mhadraí

Cad is Fearr Leat?

Ceol/Music: Danú, Tadhg Mac Dhonnagáin

Amhrán/Song:
Amhrán an Ghaeilgeora Mhóir

Bia/Food: Gach rud seachas mustard

Deoch/Drink:
Tae

Scannán/Film:
The Illusionist, Lord of the Rings

Clár Teilifíse/TV Show:
Ní maith liom a bheith ag breathnú ar theilifís mar tá an iomarca fógraíochta

Leabhar/Book: Outlander series, Jack Ryan series, Lord of the Rings, In Death series, Cork O’Connor series, An Bradán Freasa

Ainmhí/Animal:
Gach ainmhí

Laoch/Hero: Gandalf

Áit in Éirinn/Place in Ireland: Ní raibh mé in Éirinn riamh

Frása Gaeilge/Irish phrase:
Dia duit, smugairle róin

Miotaseolaíocht/Irish Mythology:
King Lowry Lynch

Seanfhocal/Proverb:
Má chailleann tú uair ar maidin, beidh tú á tóraiocht i rith an lae.

Mana saoil/Life motto: Smile

Comhairle d’fhoghlaimeoirí nua/Advice for new learners of Irish:
Have fun; practice, practice, practice; language is fluid – learn to love the quirks.

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles