An Fheirm: The Farm

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

An Fheirm

(The Farm)

Focail / Words

a suckling calf – lao diúil
a suckling pig – banbh balláin
a wild boar – torc allta
agricultural college – coláiste feirmeoireachta
brood mare – láir shearraigh
fertile – torthúil
flock – ealta
fowl – éanlaith
grain crop – grán árbhar
grassy – féarach
haystack – coca féir
horseshoe – crú capaill
infertile – neamhthorthúil
natural – nádúrtha
red clover – seamair chapaill
rick of hay – cruach fhéir
sheep dog – madra caorach
stack of corn – staca arbhair
the animal – an t-ainmhí
the beast – an beithíoch
the big calf, the big calves – an gamhain, na gamhna
the bird, the birds – an t-éan, na héin
the bull, the bulls – an tarbh, na tairbh

the calf, the calves – an lao, na laonna
the cattle – an t-eallach, na heallaí
the colt, the colts – an bromach, na bromaigh
the cow, the cows – an bhó, na ba
the feather, the feathers – an cleite, na cleití
the filly, the fillies – an chliobóg, na cliobóga
the foal, the foals – an searrach, na searraigh
the gelding, the geldings – an gearrán, na gearráin
the harvest moon – gealach na gcoinleach
the heifer, the heifers – an bearach, na bearacha
the hoof, the hooves – an chrúb, na crúba
the horn, the horns – an adharc, na hadharca
the horse, the horses – an capall, na capaill
the mare, the mares – an láir, na láracha
the paw, the paws – an lapa, na lapaí
the pig, the pigs – an mhuc, na muca
the piglet, the piglets – an banbh, na bainbh
the sheep, the sheep (plural) – an chaora, na caoirigh
the sow, the sows – an chráin, na cránacha
the stallion, the stallions – an stail, na staileanna
the wing, the wings – an sciathán, na sciatháin
white clover – seamair bhán

Frásaí / Phrases

We had hens – Bhí cearca again

I have hens – Tá cearca agam

Do you have a farm? Yes/No – An bhfuil feirm agat? Tá/Níl

Does your family have a farm? – An bhfuil feirm ag do theaghlach?

I was not on a farm before – Ní raibh mé ar fheirm riamh

Farm work is hard – Tá obair fheirme deacair

My grandfather had a farm – Bhí feirm ag mo sheanathair

We had horses when I was young – Bhí capaill againn nuair a bhí mé óg

What farm animals do you prefer? – Cad iad na hainmhithe feirme is fearr leat?

Have you ever milked a cow? Yes/No – Ar bhligh tú bó riamh? Bhligh/Níor bhligh

What sounds do you hear on farm? – Cad iad na fuaimeanna a chloiseann tú ar fheirm?

Do farmers like the weather in your area? – An maith le feirmeoirí an aimsir i do cheantar féin?

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles