An Nollaig: Christmas

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

An Nollaig

(Christmas)

Focail / Words

Chimney – simléar
Christmas – an Nollaig
Christmas card – cárta Nollag
Christmas carol – carúl Nollag
Christmas decorations – maisiúcháin Nollag
Christmas dinner – dinnéar na Nollag
Christmas Eve – Oíche Nollag
Christmas morning – maidin Lá Nollag
Christmas party – cóisir Nollag
Christmas pudding – maróg Nollag
Christmas stocking – stoca Nollag
Christmas tree – crann Nollag
Christmas tree ornaments – ornáidí don chrann Nollag
Christmassy – Nollaigiúil

Eeggnog – Bleathach uibhe
Elf – Síofra
Fireplace – Teallach
List – Liosta
Miracle – Míorúilt
Present – Bronntanas
Reindeer – Réinfhia
Santa Claus – Daidí na Nollag
Sleigh – Carr sleamhnáin
Snow – Sneachta
Story – Scéal
Toys – Bréagáin
Tradition – Traidisiún
Yule log – Bloc Nollag
Yuletide – Aimsir na Nollag

Frásaí / Phrases

A few days before Christmas – Cúpla lá roimh Nollaig

It happens on Christmas Eve – Tarlaíonn sé Oíche Nollag

They gave a recital of Christmas carols – Chan siad carúil Nollag

He saw the lighting of the Christmas tree – Chonaic sé an crann Nollag á lasadh

It’ll run twice a day until Christmas – Beidh sé ar siúl dhá uair sa lá go dtí an Nollaig

Christmas Day falls on a Monday this year – Is ar an Luan a thitfidh Lá Nollag i mbliana

They illuminate the trees with Christmas lights – Maisíonn siad na crainn le soilse Nollag

She wasn’t feeling very Christmassy – Ba bheag de spiorad na Nollag a d’airigh sí inti féin

I’m counting down the days until Christmas – Tá mé ag comhaireamh na laethanta go dtí an Nollaig

The party finished off with a visit from Santa Claus – Tháinig Daidí na Nollag ar cuairt chun bailchríoch a chur ar an gcóisir

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles