Cluichí Boird: Board Games

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Cluichí Boird

(Board Games)

Focail / Words

Backgammon – Táiplis mhór
Board – Clár
Board games – Cluichí boird/Cluiche cláir
Card game – Cluiche cártaí
Cheater – Séitéir
Checkers/Draughts – Táiplis
Checkers/Draughts piece – Fear táiplise
Dice – Dísle
Dominoes – Cluiche dúradáin
Game – Cluiche
Jigsaw/Puzzle – Míreanna mearaí
Loser – Cailliúnaí
Marbles – Mirlíní
Move – Beart
Pastime – Caitheamh aimsire
Player – Imreoir
Point – Pointe

Poker – Pócar
Rulebook – Leabhar rialacha
Score – Scór
Strategy – Straitéis
Team – Foireann
Tournament – Comórtas
Turn – Seal
Winner – Buaiteoir
Chess – Ficheall
Chess Club – Club fichille
Chess piece – Fear fichille
Bishop – easpag
Check – sáinn
Checkmate – marbhsháinn
King – rí
Knight – ridire
Queen – banríon
Rook – caiseal

Frásaí / Phrases

The children were playing games – Bhí na páistí ag imirt cluichí

Do you play games? – An mbíonn tú ag imirt cluichí

What sort of games do you like? – Cén saghas cluichí is maith leat?

You need to be very practised at chess – Chaithfeá bheith oilte go maith ar an bhficheall

We stayed for a calming game of cards – D’fhanamar le haghaidh cluiche cártaí chun muid a shuaimhniú

The reigning champions – Na curaidh reatha

They won the game by default – Bhí bua gan choimhlint acu sa chluiche

Who won the first game? – Cé a bhuaigh an chéad chluiche

They were sore losers – Is go dona a ghlac siad leis an gcailleadh

The men whiled away their afternoon playing chess – Chuir na fir an tráthnóna thart ag imirt fichille

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles

Responses

Comments are closed.