Spórt agus Cluichí: Sport and Games

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Spórt agus Cluichí

(Sport and Games)

Focail / Words

Badminton – Badmantan
Baseball – Daorchluiche
Basketball – Cispheil
Boxing – Dornálaíocht
Championship – Craobhchomórtas
Climbing – Dreapadóireacht
Dancing – Damhsa
Diving – Tumadóireacht
Exercise – Aclaíocht
Football – Peil
Gaelic football – Peil Ghaelach
Golf – Galf
Gymnastics – Gleacaíocht
Horse riding – Marcaíocht ar chapall
Hurling – Iomanaíocht
Ice hockey – Haca oighir

Jogging – Bogshodar
Minor league – Sraith thánaisteach
Mixed Martial Arts – Ealaíona Comhraic Measctha
Mountaineering – Sléibhteoireacht
Olympic Games -Na Cluichí Oilimpeacha
Racing – Rásaíocht
Rowing – Rámhaíocht
Rugby – Rugbaí
Running – Rith
Sailing – Seoltóireacht
Soccer – Sacar
Softball – Bogliathróid
Swimming – Snámh
Tennis – Leadóg
Yoga – Ióga

Frásaí / Phrases

I play a match every Friday evening – Bím ag imirt cluiche gach tráthnóna Aoine

I have a competition every month – Bíonn comórtas agam gach mí 

I do training once a week – Déanaim traenáil uair (amháin) sa tseachtain

I really like jogging – Is breá liom a bheith ag bogshodar

I really like playing basketball – Is breá liom a bheith ag imirt cispheile

I don’t care about sport – Is cuma liom faoin spórt

I like camping – Is maith linn a bheith ag campáil

I don’t have the least interest in sport – Níl suim dá laghad agam i spórt

She attends the club every night – Bíonn sí ag freastal ar an gclub gach oíche

The basketball team has a match twice in the month – Bíonn cluiche cispheile ag an bhfoireann ceithre huaire sa mhí

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles