Mé Féin: Myself


Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Mé Féin

(Myself)

Focail / Words

beard – féasóg
birthday – breithlá/lá breithe
black – dubh
blonde – fionn
blue – gorm
brother – deartháir
brown – donn
curly, thick – catach
disability – míchumas
eye – súil
fat – ramhar
freckles – bricíní
fringe – frainse
ginger/red – rua

green – glas
grey – liath
hair – gruaig
heritage – oidhreacht
I have ___. – Tá ___ agam.
I like… – Is maith liom…
long – fada
moustache – croiméal
short (of length) – gearr
sister – deirfiúr
slim – tanaí
small, short (of height) – beag
straight – díreach
tall – ard

Frásaí / Phrases

I have a disability – Tá mé faoi mhíchumas.

I have a job in the bank – Tá post agam sa bhanc.

I am a teacher – Tá mé i mo mhúinteoir.

I have small brown eyes – Tá súile beaga donna agam.

I have straight brown hair – Tá gruaig dhíreach dhonn orm.

He is a short man with small eyes – Is fear beag le súile beaga é.

I have thick, black hair, and I wear a fringe – Tá gruaig chatach dhubh orm, agus caithim frainse.

I am from the USA, but I have Irish heritage – Is as na SAM mé, ach tá oidhreacht Ghaelach agam.

My birthday is on the 22nd of January – Bíonn mo bhreithlá ar an 22ú lá (“an dara lá is fiche”) d’Eanáir.

I was born and raised in the USA, but my family is from county Clare – Rugadh agus tógadh sna SAM mé, ach is as contae an Chláir do mo mhuintir.

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles

Celebrate Irish-American Heritage Month!

March is an exciting month! It signals the beginning of Seachtain na Gaeilge. New 7-week Courses begin March 4th. A song workshop with renowned sean-nós singer Lillis Ó Laoire takes place March 16th, Tasc An Lae activities run on Instagram March 11-17, and we have an in-person language workshop in Washington DC on March 24th