An Saol Laethúil: Daily Life

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

An Saol Laethúil

(Daily Life)

Focail / Words

breakfast – bricfeasta
child minder – feighlí linbh
crèche – naíolann
dinner – dinnéar
evening – tráthnóna
get up – éirigh
go – téigh
journey/trip – turas
lunch – lón
meal – béile

midday – meánlae
morning – maidin
night – oíche
particular – ar leith
pastimes/hobbies – caitheamh aimsire
shopping – siopadóireacht
sleep – codladh
routine – gnáthamh
wake up – dúisigh
work – obair

Frásaí / Phrases

To put on make up – Smideadh a chur ar

To brush teeth – Fiacla a scuabadh

To have a meal – Béile a ghlacadh

Often for me (“I often”) – Is gnách liom

I try my best – Déanaim mo dhícheall

I wake up and get up at half seven in the morning – Dúisím agus éirím ar a 07:30 ar maidin

What do you usually eat for breakfast? – Cad a itheann tú don bhricfeasta, de ghnáth?

I put my make up on – Cuirim mo chuid smideadh orm

There ‘does be’ a long trip to work – Bíonn turas fada ann chun na hoibre

I often have lunch after 1 pm – Is gnách liom lón a ghlacadh tar éis a 13:00 – 

Do you like your work? – An dtaitníonn d’obair leat? – 

What I do is – S’éard a dhéanaim ná

I don’t get a particular amount of sleep – Ní bhíonn méid ar leith codlata agam 

I try to get at least seven hours of sleep – Déanaim iarracht seacht n-uaire codlata a fháil ar a laghad

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles