Cócaireacht: Cooking

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Cócaireacht

(Cooking)

Focail / Words

Cócaireacht – Cooking
Bácáil – Baking
Na comhábhair – The ingredients
Measc/Ag meascadh – Mix/Mixing
Cuir – Add
Gearr – Cut
Cistín – Kitchen
Bia – Food
Glasraí – Vegetables
Torthaí – Fruit
Feoil – Meat
Bricfeasta – Breakfast
Lón – Lunch
Dinnéar – Dinner
Milseog – Dessert
Oighean – Oven
Póta – Pot
Babhla – Bowl
Tomhais – Measurement
Cúpán – Cup
Spúnóg – Spoon
Béile – Meal
Blasta – Tasty
Oideas – Recipe
Bácáil – Bake
Beirigh – Boil
Corraigh – Stir

Cludaigh – Cover
Cuir bainne leis – Add milk
Doirt – Pour
Frioch – Fry
Gearr – Cut
Grátáil – Grate
Leáigh – Melt
Measc – Mix
Téigh – Heat
Ullmhaigh – Prepare
Réamhthéigh – Pre heat
Babhla measctha – Mixing bowl
Sáspan – Saucepan
Scilléad – Skillet
Stán – Tin
Friochtán – Fry pan
Pan anlainn – Saucepan
Builín – Loaf
Taos – Dough
Taespúnóg – Teaspoon
Spúnóg bhoird – Tablespoon
Mil – Honey
Salann – Salt
Cáca baile – Homemade brown bread.
Plúr – Flour
Sóid – Soda

Frásaí / Phrases

Is maith/Ní maith – Like/Dislike

Gearr an t-arán – Cut the bread

Doirt an t-uisce – Pour the water

Grátáil an cháis – Grate the cheese

Leáigh an t-im – Melt the butter

Téigh na plátaí – Heat the plates

Ullmhaigh an t-anlann – Prepare the sauce

Éiritheach – Rising

Am tae – Tea time

Cuir uisce sa chiteal – Put water in the kettle

Cuir an citeal ar siúl – Put on the kettle

Cuir mála tae sa chupán – Put a tea bag in the cup

Cuir an t-uisce te sa chupán – Put the hot water in the cup

Corraigh le spúnóg é – Stir it with a spoon

Cuir braoinín beag bainne ann – Put a small drop of milk in it

Tá cupán tae agat anois – Now you have a cup of tea

Bain sult as! – Enjoy!

Bácáil ar feadh uair a chloig é – Bake it for an hour

Beirigh an t-uisce – Boil the water

Corraigh na comhábhair – Stir the ingredients

Bím ag cócaireacht bia blásta! – I cook tasty food

Is maith liom ___ a dhéanamh – I like to make ___

Measc na comhábhair le chéile – Mix the ingredients together

An maith leat a bheith ag cóicaireacht/ag bácáil? – Do you like cooking/baking?

Cad é an béile is fearr leat a dhéanamh? – What’s your favourite meal to make?

Bain amach an mála tae agus caith sa bhosca bruscair é – Take out the tea bag and throw it in the garbage

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles