Mo Pheata: My Pet

Below are words and phrases associated with Topaic na Seachtaine:

Mo Pheata

(My Pet)

Focail / Words

Bird – Éan
Cat – Cat
Dog – Madra
Enjoyment – Taitneamh
Friend – Cara
Friendship – Cairdeas
Fun – Spraoi
Game – Cluiche

Lizard – Laghairt
Love – Grá
A member of the family – Ball den chlann
Play – Imir
Rabbit – Coinín
Rat – Francach
Snake – Nathair
A walk – Siúlóid

Frásaí / Phrases

Do you have a pet? – An bhfuil peata agat?

Do you have…? Yes. / No. – An bhfuil __ agat? Tá. / Níl.

What sort of pet do you have? – Cén sórt peata atá agat?

I have a __ and a __ – Tá __ agus __ agam.

What sort of ___? – Cén sórt ___?

What do you do together? – Cad a dhéanann sibh le chéile?

He/She does his/her own thing. – Déanann sé/sí a rud féin.

We go on walks. – Téimid ar shiúlóidí.

We play games. – Imrímid cluichí.

We relax on the couch. – Bímid ag ligean ár scíthe ar an tolg.

Is he/she friendly? Yes. / No. – An bhfuil sé/sí cairdiúil? Tá. / Níl.

He is! – Tá sé!

She is! – Tá sí!

Níl sé. – He is not.

He/She is (like) a member of the family. – Tá sé/sí mar bhall den chlann.

Is there much effort involved with a pet like that? Yes. / No. – An mbíonn a lán oibre i gceist lena leithéid de pheata? Bíonn. / Ní bhíonn.

Join the online Irish community for cúrsaí, comhrá & ceardlanna, and follow along on social media @LetsLearnIrish – beidh fáilte romhat!

Related Articles